Daša Cek Stepančič je mag. psihosocialne pomoči, kognitivno-vedenjska svetovalka in ustanoviteljica Centra za anksioznost. Kot psihosocialna svetovalka in predavateljica ter izvajalka delavnic deluje na področju Goriške in širše. V mladosti ji je bilo dano hoditi z roko v roki s tesnobo. Skozi desetletno izkušnjo hude anksioznosti je spoznala, da je tesnoba lahko zelo dobra učiteljica in da lahko odpira vrata h kakovostnejšemu bivanju. V zadnjih letih je na poti osvoboditve od osebne stiske pomagala mnogim. S področja nudenja pomoči trpečim za anksioznostjo in pridruženimi težavami se kontinuirano izobražuje. Kot asistentka je na Fakulteti za uporabne družbene študije prenašala svoje znanje in izkušnje na mlajše generacije psihosocialnih svetovalcev. Je ustanoviteljica portala in združenja psihosocialnih svetovalcev Slovenije KVS Slovenija in avtorica Kodeksa etike v psihosocialnem svetovanju Slovenije. Prav zaradi lastne izkušnje, bogatega znanja in profesionalnih izkušenj verjame v možnost življenja brez okov anksioznosti.