Irena Bevk Makuc je univ. dipl. socialna delavka, mediatorka, specialistka zakonske in družinske terapije s specialnimi znanji s področja obravnav otrok in mladostnikov. Že takoj po srednji šoli je v sebi začutila željo po tem, da bi pomagala drugim, kasneje se je v njej vedno bolj rojevala želja po raziskovanju odnosov, odzivov ljudi, čutenj, izvorov travm, konfliktov, dinamike družine, psihopatologije, inter in intrapersonalnega sveta posameznika. Stažiranje je pod redno supervizijo opravljala na Družinskem centru Skupaj, kjer je izvajala družinsko, partnersko, individualno terapijo ter igralno terapijo za otroke in mladostnike, ki so se znašli v stiski. V prostem času je rada aktivna, rada tudi bere, še najraje pa vsak trenutek svojega prostega časa preživi s svojo družino.